MÅNEDENS ORD

December
"Når dommen kommer, siger Herren den almægtige".
"Men for jer der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem".
Malakias 3, 19-20
 
For lige som faderen oprejser de døde og gør dem levende,
således gør også sønnen dem levende, han vil.
Johs. 5, 21