MÅNEDENS ORD

Juni
"Overgiv din vej til Herren, stol på Ham, så griber Han ind;"
Salmernes Bog 37, 5
 
"Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid."
Brevet til Hebræerne 4, 16