MÅNEDENS ORD

August
"Men du, Herre, er mit skjold, min ære, Den der løfter mit hoved".
Salmernes Bog 3, 4
 
"I Ham har vi forløsning ved Hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde".
Paulus' brev til Efeserne 1, 7