MÅNEDENS ORD

Februar
>Du har glædet mig ved dine gerninger, Herre, jeg jubler over dine hænders værk. Hvor er dine gerninger vældige, Herre, og dine tanker uransagelige<
Salmernes bog kap. 92, 5-6.