Formanden siger

FORMANDSBERETNING 2017 af Birthe Dueholm
SIDEN SIDST
Tak til jer alle i bestyrelsen for villighed og godt samarbejde. Alice Møberg har valgt at træde ud af bestyrelse efter 4 år som sekretær. Alice har været meget aktiv ved opdatering af vores proceduremappe. En stor tak til Alice for dit engagement.
Vores regnskabsfører Fritz Kristiansen valgte i efteråret at meddele os, at han gerne ville frigøres for arbejdet med SMF regnskabet.Vi så os om, hvad andre muligheder vi havde. Eva- Lene Sode Nielsen oplyste, at hun var interesseret i at påtage sig opgaven. Eva Lene Sode Nielsen blev ansat pr. 1. marts 2017. Eva-Lene Sode Nielsen trædte ud af bestyrelsen, da hun blev ansat og ny næstformand blev Birgitte Nygaard Nielsen.
Susanne Pedersen har sagt ja til at vælges til bestyrelsen her på årsmødet 2017.

GAVER
En stor tak til alle gavegivere, der er 105 medlemmer,der har givet over 200 kr. eller mere i 2016, og dette er indberettet til skat. Det er en ny udfordring, at vi hvert år skal opfylde kravet om, at have mindst 100 gavegivere,
der hver har givet mindst 200 kr., men sådan er skattereglerne blevet nu. Vores medlemstal er faldende og er nu nede på 390. Vi skal have mindst 300 medlemmer for at opretholde skattefradragsretten i forhold til ligningslovens § 8 og 12 A. Vi beder jer alle om at gøre en indsats, så vi kan opfylde disse krav.
Ovennævnte skal være opfyldt for, at vi som forening kan bevare skattefradragsretten, samt søge tips og lotto midler, momskompensation og fritagelse for arveafgift.
Vi er bekendt med, at der er en stor arv på vej til SMF. Et af vore ældste trofaste medlems sidste ønske var, at der ikke skulle gives blomster ved hendes begravelse, men at disse penge skulle gå til SMF. Der blev et beløb på 3800 kr. 

MØDER, FEST OG STÆVNER
Vi har haft 4 bestyrelsesmøder (de 2 ligger i forbindelse med årsmødet), 2 FU møder og 2 Skype FU møder.
PR. udvalget har haft mødekontakt på mail.
Årsmødeudvalget har mødtes en gang og ellers klaret de opgaver, der har været i forbindelse med planlægning ved at maile og tale samme pr. telefon.
Birthe Dueholm og Hanne Groth Kristensen har deltaget i BDMs missionsfest.
Kirsten Højgaard har deltaget i Mission Afrikas årsmøde.

Kirsten Højgaard har deltaget i Mission Afrikas årsmøde.
Inger Holmgaard og Alice Møberg har deltaget Promissios årsmøde.
DØK - kvindernes internationale bededags komité er SMF repræsenteret ved Birthe.
Vi har møde 1.weekend i maj - altid med gode foredragsholdere.
Kvindernes internationale bededags kollekt, på 37.400 kr. er SMFs andel i 2017.
Det er Conny Meyer der modtager kollekten til videre formidling i det arbejde, hun står i, i Moskva.
SMF og LMF, holdt landsdelsstævne i Bjerringbro den 1. oktober 2016. Der var et godt program og godt fremmøde
.

ÅRSMØDEGAVE
Bestyrelsen har valgt at give en årsmødegave til de missionærer, der er ude i tjeneste. Årsmødegaven
er fastsat til 2.000 kr. til hver i 2017. Samme beløb blev givet til jul i 2016
.

SÆRGAVER
Der er i årets løb givet følgende særgaver:

  • Karin og Thomas Højberg fik i efteråret 2016 en særgave på 20.000 kr. til deres arbejde på bønehjem og hospital
  • Birthe og Kaj Bruhn fik i foræret en særgave på 10.000 kr. til det projekt de er ude i, vedrørende
    bibel- og sundhedsundervisning af evangelister i Burundi og Tanzania.
  • Susanne og Leif Madsen har fået en særgave på 15.000 kr. Det går til 5 sygeplejeelevers uddannelse.
  • Elisa Riis har fået en særgave på 15.000 kr. til ultralyds apparat.
  • Connie Meyer har fået en særgave på 10.000kr. til undervisning i palliativ arbejde.
  • Jytte Andersen har fået en særgave på 10.000 kr. til børnearbejde i Grønland.
  • Mirjam Bjerre søgte om støtte til en ung tanzaniansk pige Lucy, (har været omtalt i SMF bladet) om støtte til hendes uddannelse som sygeplejerske. Dette ligger stille i øjeblikket på grund af ændringer af uddannelsen fra den tanzaniansk stat. Vi bevilgede et beløb på 500 kr. til et IT kursus til Lucy, det har hun stor glæde af. Mirjam Bjerre står som administrator for dette.

SMF BLADET
I fremtiden sendes SMF bladet elektronisk til missionærerne i udlandet. Vi ved, at det er længe undervejs og SMF kan spare en hel del i porto.

TAK
I TAK til jer alle, for trofast forbøn i kredsene og i hjemmene. TAK for jeres store giverglæde.

Birthe Dueholm, formand

Lydfiler fra årsmødet 2017:

1. Bibelreflektion ved Bent Olsen

2. Formandsberetning ved Birthe Dueholm

3. Missionsforedrag ved Bent Olsen

4. Hilsen ved Grethe Schärfe og Janni Pedersen

5. Hilsen ved Birthe og Kaj Bruun, Susanne og Leif Madsen, Conny Meyer

6. Tale ved Jens Erik Engelbrecht og Kathrine Eriksen

7. Hilsen ved Mette Kristensen og Rikke Vestergaard

8. Mission - når Gud udfordrer Michael Borbjerg