SMF bladet

SMF Bladet
Du kan læse SMF bladet online. Klik på det blad du gerne vil se. Bladet kan læses i programmet Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har dette program, kan det hentes ved at klikke her. Programmet er gratis.

Blad November 4-2020 (Klik her)

 Blad september 3-2020 (Klik her)

Blad marts 2-2020 (Klik her)

 Blad Februar 1-2020 (Klik her)

Blad december 5-2019 (Klik her)

Blad september 4-2019 (Klik her)

Bladet juni 3-2019 (Klik her)

Bladet april 2-2019 (Klik her)

Bladet februar 1-2019 (Klik her)

Blad nr. 5  December 2018 (Klik her)

Blad nr. 4   September 2018 (Klik her)

Blad nr. 3   Juni 2018 (Klik her)

Marts 2018:

Februar 2018: